Anbu Yesuvin Anbu Athu Lyrics

Anbu Yesuvin Anbu Athu Alavidamutiyaathathu Nampu Nee Athai Nampu Tamil Christian Song Lyrics Sung By. Calvary M.D. Daniel.

Anbu Yesuvin Anbu Christian Song in Tamil

அன்பு இயேசுவின் அன்பு – அது
அளவிடமுடியாதது
நம்பு நீ அதை நம்பு – இந்த
இகமதில் கிடைக்காதது

1. தந்தை தாய் அன்பொருநாள் – அது
தணிந்தே போய்விடும் – தன்
பிள்ளையின் அன்பொருநாள் – அது
பிரிந்தே போய்விடும்

2. என்றென்றும் மாறாதது – என்
இயேசுவின் தூய அன்பு
என் வாழ்வில் தீராதது – என்
தேவனின் ஜீவ அன்பு

3. கணவனின் அன்பொருநாள் – அது
கரைந்தே போய்விடும் – நல்ல
மனைவியின் அன்பொருநாள் – அது
மறைந்தே போய்விடும்

4. உறவினர் அன்பொருநாள் – அது
ஒழிந்தே போய்விடும் – உடன்
பிறந்தவர் அன்பொருநாள் – அது
அழிந்தே போய்விடும்

5. நண்பனின் அன்பொருநாள் – அது
நழுவியே போய்விடும் – நீ
நம்பினோர் அன்பொருநாள் – அது
வழுவியே போய்விடும்

Anbu Yesuvin Anbu Christian Song in English

Anpu Yesuvin Anpu – Athu
Alavidamutiyaathathu
Nampu Nee Athai Nampu – Intha
Ikamathil Kitaikkaathathu

1. Thanthai Thaay Anporunaal – Athu
Thanninthae Poyvidum – Than
Pillaiyin Anporunaal – Athu
Pirinthae Poyvidum

2. Ententum Maaraathathu – En
Yesuvin Thooya Anpu
En Vaalvil Theeraathathu – En
Thaevanin Jeeva Anpu

3. Kanavanin Anporunaal – Athu
Karainthae Poyvidum – Nalla
Manaiviyin Anporunaal – Athu
Marainthae Poyvidum

4. Uravinar Anporunaal – Athu
Olinthae Poyvidum – Udan
Piranthavar Anporunaal – Athu
Alinthae Poyvidum

5. Nannpanin Anporunaal – Athu
Naluviyae Poyvidum – Nee
Nampinor Anporunaal – Athu
Valuviyae Poyvidum

Other Songs from Tamil Christian Song Album

Comments are off this post