Ennal Ethaiume Song Lyrics

Ennal Ethaiume Seiya Mudiyala Umathu Belamillamal Ethvum Mudiyala Ennai Belapaduthum Ennai Sthirapaduthum Tamil Christian Song Lyrics Sung by. J. Junehar Kevin.

Ennal Ethaiume lyrics

Ennal Ethaiume Christian Song Lyrics in Tamil

1. என்னால் எதையுமே
செய்ய முடியல
உமது பலமில்லாமல்
எதுவும் முடியல – 2

என்னை பலப்படுத்தும்
என்னை ஸ்திரப்படுத்தும்
என்னை திடப்படுத்தும்
சத்துவத்தை எனக்குள்ளே
பெருகப்பண்ணும் – 2

2. என்னால் விழித்திருந்து
ஜெபிக்க முடியல
என்னால் கருத்தாக
ஜெபிக்க முடியல – 2

3. உமது வசனங்களை
வாசிக்க முடியல
உமது வசனங்களை
தியானிக்க முடியல – 2

Ennal Ethaiume Christian Song Lyrics in English

1. Ennal Ethaiume
Seiya Mudiyala
Umathu Belamillamal
Ethvum Mudiyala – 2

Ennai Belapaduthum
Ennai Sthirapaduthum
Ennai Thidapaduthum
Saththuvathai Enakulle
Perugapannum – 2

2. Ennaal Vizhithirinthu
Jebikka Mudiyala
Ennaal Karuthaga
Jebikka Mudiyala – 2

3. Umathu Jvasanaglai
Vaasikka Mudiyala
Umathu Vasangala
Thiyanika Mudiyala – 2

Other Songs from Tamil Christian Song Album

Comments are off this post